Reunion Blues RBCC3 Voyager OM 桶 民謠吉他 / 古典吉他 琴袋 軟盒

NT$8,300

享優惠 立即加入會員

分期0利率 查看分期銀行>

 

已售完

內部長度:41英寸

內部上部寬度:15英寸

內部下部寬度:16英寸

內部深度:5英寸

重量:7.7lb

分享至:

Reunion Blues RBCC3 Voyager OM 桶 民謠吉他 / 古典吉他 琴袋 軟盒 4
Reunion Blues RBCC3 Voyager OM 桶 民謠吉他 / 古典吉他 琴袋 軟盒 5
Reunion Blues RBCC3 Voyager OM 桶 民謠吉他 / 古典吉他 琴袋 軟盒 6
Reunion Blues RBCC3 Voyager OM 桶 民謠吉他 / 古典吉他 琴袋 軟盒 7
Reunion Blues RBCC3 Voyager OM 桶 民謠吉他 / 古典吉他 琴袋 軟盒 8

種類

吉他袋